Quantes dones hi ha en el Parlament de Catalunya?

Posted on 3 Desembre 2012

5


S’ha parlat de molts aspectes relacionats amb les eleccions del 25 de novembre, però hi ha temes que encara no s’han tractat, com ara la presència de dones a la cambra. El percentatge de dones al 2012 és lleugerament inferior al de 2010 passant d’un 41,5% (57) a un 40,7% (55). Aquesta és la primera vegada que decreix des del 1980. Tot i així s’observa que aquest percentatge es manté dins de la paritat (40-60). Però quan es va arribar a la paritat?

És evident que l’aplicació de la llei per la igualtat efectiva de 3/2007 va ser un factor important per acabar de garantir aquesta paritat, ja que el percentatge anterior a la llei era de 35,3%. Aquesta quota legal estableix que cap dels dos sexes pot quedar per sota del 40% de representació a les llistes electorals. A més a més, com que l’aplicació de la quota podria resultar inefectiva si els partits ubiquessin aquest percentatge a les últimes posicions, s’estableix que  la quota s’ha d’aplicar tant en el conjunt de la llista com cada trams de 5 persones. Per tant, a la llista a cada cinc persones hi ha d’haver tresd’un sexe i dos de l’altre. Una altra possibilitat que no es contempla en aquesta llei és el sistema cremallera, que consistiria en alternar consecutivament del principi fins al final de la llista homes i dones. No obstant això, s’ha de tenir en compte que en el cas català l’aplicació d’aquesta llei no va tenir tant d’impacte perquè alguns  partits polítics d’aquest territori ja havien adoptat quotes de partit voluntàries.

evolució h-d

                                                      Font: Elaboració pròpia.

Però com podem valorar aquet percentatge? És molt? És poc en comparació amb altres països? Si la representació del parlament de Catalunya la posem en termes relatius, veiem que aquests es troba en una de les posicions més altes al rànking de les democràcies avançades. Però a què es deu aquesta variació entre països?

Sin título333

                                                    Font: Elaboració pròpia a partir de les dades idea.org.

1. Factors socioeconòmics i actituds envers les dones: Aquests afecten a l’oferta de les dones per presentar-se a unes eleccions, factors que estan relacionats amb les característiques dels països. Per exemple, el percentatge de dones al mercat laboral o el percentatge de dones que ha assolit estudis terciaris. Això afecta a l’educació i la disponibilitat de les dones que poden estar disposades a concórrer a unes eleccions. També és important tenir en compte com la societat valora a les dones en rols públics, això també influeix en l’oferta de les mateixes. Tot i que hem de tenir en compte que Catalunya no puntuaria massa alt en alt factor.

2. Sistema electoral: Un dels factor que més prediu el percentatge de dones als parlaments és el sistema electoral. Així estudis previs estableixen que els sistemes proporcionals amb llistes tancades són més favorables a la incorporació de dones al parlament respecte als sistemes majoritaris (Paxton 1997, Galligan i Tremblay 2005). L’explicació vindria donada perquè mentre que en un sistema proporcional es vota una llista dins de la qual hi ha més probabilitats de què hi hagi dones, en un sistema majoritari només s’escull una persona per districte, la qual és difícil que sigui una dona la cap de llista. Per tant, la probabilitat de què una dona sigui escollida incrementa a mesura que incrementa el número de representants per districte. A més, l’aplicació de les lleis de quotes resulta més fàcil quan l’elaboració de candidatures està centralitzada. En el cas català, per tant, la proporcionalitat juga un paper rellevant per la representació de les dones al Parlament.

3. Ideologia del partit i Quotes:Els partits d’esquerra posen més dones a les llistes i en posicions més altes (Caul-Kittilson 2006). D’una banda, perquè estan més compromesos amb la igualtat, i de l’altra banda , com hem comentat anteriorment, els partits d’esquerra són més propensos a tenir quotes voluntàries. D’una altra banda, l’establiment de quotes legals és també un factor clau per incrementar la presència de dones als parlaments. Com hem vist al cas català, aquestes forcen a l’augment, ja que estableixen per llei un número mínim de persones d’un determinat sexe. Però s’observa que molt pocs països europeus tenen una quota legal establerta. Així, només podem trobar el cas de  França, Portugal, Bèlgica i Espanya. Els casos més estrictes són aquests últims, aquests són els únics països que estableixen un percentatge de presència tant alt d’un dels sexes, 50 i 40% respectivament. A més a més, només aquests dos països tenen una de les sancions més altes a l’hora de saltar-se la llei: la sanció de l’incompliment és la retirada de la llista. Al cas de França, en canvi, només s’estableixen sancions econòmiques, que els partits, a vegades, prefereixen pagar enlloc de respectar la igualtat.

Per tant, s’observa que a Catalunya s’arriba al mínim de la paritat, però això no seria possible , entre altres coses, sense una llei que garantís la igualtat efectiva entre homes i dones. Esperem que aquesta igualtat al parlament serveixi de simbolisme per altres institucions del país.

Anuncis
Posted in: Comentar-la