La igualtat també es demostra als governs

Posted on 28 gener 2012

2


Hi ha una opinió bastant generalitzada sobre la creença que ja s’ha assolit la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.  Però només cal fixar-se en alguns punts concrets per saber que aquesta encara no ha arribat. Si bé un dels més simbòlics és la violència de gènere, també podem utilitzar com a paràmetre d’igualtat la composició dels governs. És important tenir present qui forma part d’un organisme que té una influència transformadora de la societat, com són els executius. A l’últim govern què es va formar a Espanya s’observa que la presència de dones és minsa: un 28,5% ( 4 dones i 9 homes). Molts creuran que la igualtat ve donada per cultura d’un país; però això no és del tot cert, ja que el govern que s’estrena té un percentatge inferior de dones que les legislatures passades. Per tant, quin són els factors que fan disminuir aquest percentatge? En proposem alguns dels més rellevants:

1)      Ideologia: Un dels factors que poden explicar aquest descens de participació de les dones als executius és, evidentment, la ideologia del partit que aconsegueix formar govern. Els partits conservadors no donen tanta importància a la igualtat de gènere. La majoria dels que integren aquests partits consideren que la igualtat d’oportunitats entre dones i homes ja existeix i el fet què no hi hagi tantes dones a la política és pel seu propi caràcter, més orientat a l’àmbit privat. Per tant, no efectuaran mesures d’acció positives per aquest tema. No ens ha d’estranyar, per tant, que Rajoy justifiqués el baix percentatge de dones pensant en la seva competència, en les seves paraules: “al govern he triat als ministres pensant en els millors, no en termes de sexe”.

2)     Old boy Network: Un altre dels factors que expliquen el descens és el concepte de Old Boy Network (xarxa dels vells amics).  S’observa que Rajoy ha seleccionat com a ministres un tipus molt concret de perfil: tots són funcionaris (com ho ha estat ell), de la seva generació, i amb molta experiència política. No és per tant un govern de tecnòcrates (com ens ha fet creure) sinó un govern d’amics íntims. Tradicionalment s’ha reclutat els càrrecs polítics a partir de les xarxes de confiança que es teixeixen, les quals són majoritàriament masculines i s’han creat a través dels anys o d’activitats lúdiques (com anar a prendre una copa en acabar la reunió i seguir discutint i prenent decisions). Aquestes xarxes, d’entrada, discriminen les dones, bé pel moment més tardà de la seva incorporació al partit, o bé per la seva menor participació en aquest altre tipus d’activitats, donada la seva doble o triple jornada laboral (dins i fora de casa, remunerada i no remunerada). Veiem, per tant, que aquesta xarxa informal encara continua sent una de les barreres principals de les dones per accedir als llocs de poder.

Però, a més a més de la segregació vertical (arribar als llocs de poder més elevats), trobem que aquest govern també col·lecciona la segregació horitzontal (en el repartiment de ministeris). A part  dels ministeris què s’han suprimit, s’observa que les dones del govern de Rajoy han quedat posicionades als ministeris tradicionalment femenins ( que són aquells que tenen baix pressupost i poder polític i/o per advocar per la cura dels altres) (exceptuant a la vicepresidenta Soraya Saez de Santamaria). Ja sigui el Ministeri de Sanitat, el Ministeri de Treball i Seguretat Social o al Ministeri de Foment, que tot i ser considerat d’un perfil més masculí, en aquesta legislatura no serà gaire desiciu.

Considerem que, el govern està deixant escapar l’oportunitat de continuar impulsant la igualtat de la dona, sense fer-ne més visible la seva aportació a les tasques de govern a nivell quantitatiu i qualitatiu. En un moment com l’actual, en el que sota el paraigües de la crisi econòmica (això, i ara, no toca) ens fan passar excuses que legitimen la retallada de drets i en aquest cas, descensos en l’escalada per la igualtat. I això, des del nostre punt de vista, pot tenir conseqüències devastadores no nomes sobre la igualtat efectiva entre homes i dones, sinó sobre la concepció que te la població entorn aquesta.

Anuncis
Posted in: Comentar-la